Kurz instruktora fitness

Kurz pro instruktory fitness centra

Výstup: Instruktor fitcentra nebo přesněji Instruktor fitness centra (platnost licence je časově neomezená), licence platí pro školská, zájmová a komerční zařízení. Platnost tohoto osvědčení je časově neomezená. Licenci lze využít po dovršení 18 let a uplatnění licence ve věku 15 – 17 let se řídí zvláštními pravidly, které vám na vyžádání zašleme. Účast na školení není dále nijak omezena.
Program kurzu instruktor fitness centra: Kurz je také vhodný pro zájemce, kteří chtějí získat znalosti z tohoto oboru pouze pro vlastní využití. Historie, druhy tohoto sportu a formy cvičení ve fitcentru, kondiční kulturistika, snižování hmotnosti ve fitnesscentru, náprava svalových disbalancí, tréninkové programy tohoto sportu, protahovací cvičení, strava, pitný režim a redukční diety. Problematika provozu fitness.
Naše vzdělávací zařízení je držitelem akreditace MŠMT ČR.

Termín: 6.4. - 7.4.2019  a  27.4. - 28.4.2019

8 u nás ve studiu.

Cena: 3500,- kč

Podrobné informace o kurzu instruktora fitness centra

Využití licence

Licence, kterou získá úspěšný absolvent kurzu instruktora fitness centra, má obecnou platnost. Z právního hlediska je možné učit s touto licencí v roli zaměstnance či brigádníka ve všech sférách: v komerční sféře, v neziskových organizacích, ve školství (základní a střední školy, školská zájmová zařízení – např: domy dětí a mládeže a střediska volného času, školská výchovná a ubytovací zařízení, školská zařízení pro ústavní výchovu).Samozřejmě získání brigády či zaměstnání instruktora je vždy na základě jednání se zaměstnavatelem.

Podmínky pro účast na kurzu pro instruktory fitness

Účast na školení není vyjma věku nijak omezena. Kurzu instruktor fitness se může zúčastnit prakticky kdokoliv. Tento kurz  může absolvovat i osoba mladší 18 let a získá licenci. Licenci lze plně využít až po dovršení 18 let. Pokud vyučuje instruktor s licencí ve věku 15 – 17 let, tak při výuce musí být přítomný další proškolený instruktor či úspěšný absolvent kurzu cvičitele fitness starší 18 let, který na sebe převezme právní odpovědnost za žáky. Takže je možné získat licenci a pak vyučovat i před dovršením 18 let, ale musí při výuce asistovat starší absolvent kurzu instruktor fitcentra. Toto pravidlo platí i u ostatních druhů licencí daných sportů.

Program

Teoretická část:
Historie a současnost kurzu instruktora fitness centra, druhy a formy cvičení ve fitcentru, kondiční kulturistika, snižování hmotnosti, řešení svalových disbalancí, zdravotní omezení pro aktivity tohoto sportu, možné negativní důsledky nesprávného cvičení ve fitcentru, věková specifika. Tréninkové programy pro kondiční kulturistiku, pro snižování hmotnosti a pro svalové disbalance. Bezpečnost a první pomoc, právní problematika, protahovací cvičení, základy fyziologie, základy anatomie, strava, pitný režim a redukční diety ve vazbě na tento sport.

Praktická část kurzu instruktora fitness centra:
Technika posilování na posilovacích strojích, technika posilování s činkami a dalšími pomůckami, technika posilování s vlastním tělem, technika protahovacích cvičení, cvičení pro nápravu svalových disbalancí, aerobní cvičení s využitím speciálních strojů a jiná aerobní cvičení.

Lektoři

Mgr. Lucie Šormová a kolektiv

V našem lektorském týmu kurzu instruktora fitness jsou jednak velmi zkušení závodníci, kteří mají zároveň zkušenost s vedením lekcí pro širokou veřejnost. Vedle toho disponujeme lektory s bohatou profesionální kariérou v oblasti komerčního fitness a redukčních diet.

Přihláška do kurzu instruktor fitness

Přihlášku na kurz instruktor fitcentra odesílejte na emailovou adresu sportisfun@seznam.cz